İçeriğe geçin

TKDK

İSTİHDAM, KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK ARENASI

 

Girişimci Say’ın (1830) ifadesi ile: kaynağın getirisinin düşük olduğu bir konumdan daha yüksek bir getirisi olan bir başka konuma getirebilen kişidir ki derinde olup bitenleri yani beşerdeki o geçmişinden ve deneyimlerinden çıkardıkları ölçüleri ortaya çıkarmadan ve revize etmeden fiziksel sermaye ya da insan dışı kaynaklar kendini gösteremeyecektir. Bu nedenlede girişimci için yaşam alanı olan Ekosistem de ki temel kaldıraç noktalarını bulma noktasına geldiğimizde”ekosistemin” güçlendirilmesi konusuda gündemegelmektedir. Neticede birey olan girişimcinin etkin olabilmesi için, uygulamadaki bilgi veiyi işleyenbirtopluluk içindaha verimlive etkili biryapı kazandırma ile, ekosisteminiyileştirilmesi içinbir platform olarakhizmet verebilir. Dolayısıyla “hangi müdahalelerlesosyal girişimcilikalanındailerlemek en olasıdır” sorusu öne çıkmaktadır. Burada buekosistem içindepotansiyelkaldıraçnoktalarına vurgu yapmak arzusundayız. Kısaca sunumda da ifade edildiği üzere “Bölgesel Kalkınma ancak kurumlar ve sektörler arasında işbirliği ve eşgüdümün arttırılmasıyla mümkündür”.